Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website

De inhoud van deze site, www.indesit.nl (hierna "Site" genoemd), inclusief gegevens, opmerkingen en alle andere inhoud bestaande uit tekst en grafieken, alsmede modellen voorzien van het symbool "©", zijn beschermd door copyright wetgeving en internationele verdragen en door andere wetgeving en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom

De inhoud van de pagina's op de site zijn beschermd door Copyright © 2000-2009 Indesit Company SpA. (hierna het "Bedrijf" genoemd). Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de pagina's op de Site mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, geladen, gepubliceerd of gedistribueerd, zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf, met uitzondering van het bewaren op de computer van de gebruiker en het exclusief printen en downloaden van pagina's van deze Site voor persoonlijk gebruik.

De handelsmerken en logo's op deze Site zijn eigendom van Indesit Company SpA. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van het Bedrijf mogen deze voor geen enkel andere site gebruikt worden

Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat is gecreëerd of gepubliceerd door derden en waarnaar links op de Site verwijzen. Het besluit om een site te bezoeken via een link op de Site www.indesit.nl is voor eigen risico en verplicht tot het nemen van alle noodzakelijke maatregelen tegen virussen en ander corrumperende elementen. Links naar andere sites impliceren niet dat het bedrijf sponsor is van of verbonden is met de organisaties die diensten aanbieden zoals beschreven in dergelijke sites.

Alle materiaal verzonden naar de Site, bijvoorbeeld door email of via World Wide Web pagina´s, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk van aard. Het Bedrijf kan niet verplicht worden met betrekking tot dergelijk materiaal en is ongehinderd en ongelimiteerd toegestaan dergelijk materiaal te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te tonen, te transformeren, te verwerken en te distribueren naar derde partijen. Bovendien is het het Bedrijf toegestaan alle ideeën, concepten, know-how of technische kennis uit dergelijk materiaal te gebruiken voor enig doel, inclusief en zonder voorbehoud van de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijk materiaal is verwerkt. Ieder die dergelijk materiaal stuurt garandeert dat dergelijk materiaal te publiceren is en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet geschonden kan worden door enige actie van derde partijen met betrekking tot dergelijk materiaal.

Deze Site geeft het publiek uitgebreid toegang tot informatie over haar initiatieven en is tevens bedoeld voor een professioneel publiek (financieel analysten en journalisten, institutionele en private investeerders). De Site stelt zich ten doel precieze en actuele informatie te bieden. Het Bedrijf zal alle redelijke moeite doen om te verzekeren dat de informatie die op de Site verschijnt precies en actueel is. Het kan echter niet de mogelijkheid uitsluiten van onverhoopte fouten en omissies. Alle gesignaleerde fouten zullen worden gecorrigeerd.