Het privacy beleid van deze Site


Locatie van gegevensverwerking Verwerking met betrekking tot webdiensten geleverd door deze Site wordt uitgevoerd te kantore van de hierboven genoemde houder, uitsluitend door technisch personeel van het Bedrijf van de houder en ten dienste van het verwerken van gegevens, of door personen die zijn betrokken bij voorkomende onderhoudsoperaties. Gegevens onttrokken van de webdiensten worden niet gecommuniceerd of verspreid. Persoonlijke gegevens van gebruikers die verzoeken tot informatieoverdracht of ingetekend hebben op nieuwsbrieven worden enkel gebruikt met het doel de gevraagde diensten te leveren.

Navigatiegegevens
De IT systemen en software procedures die zijn gebruikt om deze Site te laten opereren, behoeven, om deze Site normaal te laten opereren, zekere persoonlijke gegevens, waarvan de overdracht impliciet is aan het gebruik van Internet communicatie protocols. Dergelijke gegevens worden niet gebruikt om geassocieerd te worden met de geïdentificeerde partijen, maar maakt vanuit de vormgeving mogelijk gebruikers te indentificeren door het verwerken en herkennen van gegevens van derden. Deze categorie van gegevens bevat de IP adressen of domeinnamen van de computers van gebruikers die verbinding maken met de Site, adressen in de URI´s (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, tijdstip van het verzoek, gebruikte methode om het verzoek door te geven aan de server, grootte van het bestand verkregen bij het antwoord, numerieke code voor de status van het antwoord gegeven door de server (done, error, etc.) en andere parameters die van belang zijn met betrekking tot het operationeel systeem van de gebruiker en de IT omgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statische informatie over het gebruik van deze Site te verkrijgen en om operationele controles uit te voeren en worden onmiddellijk na gebruik vernietigd. Gegevens kunnen worden gebruikt om aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van zogeheten computermisdrijven die de Site aantasten.

Vrijwillig door gebruikers verstrekte gegevens
Optionele, expliciete en vrijwillige verzending van emails naar de adressen in de Site, heeft als gevolg dat het emailadres van de afzender wordt verworven alsmede enig andere persoonlijke gegevens in deze email, teneinde te kunnen antwoorden op het verzoek. Samengevatte informatie over privacy wordt van tijd tot tijd aangedragen of getoond in pagina´s van de Site die betrekking hebben op verzochte specifieke diensten.

Cookies
Door de Site worden geen persoonlijke gegevens van de grbuiker verzameld. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies voor de overdracht van informatie van persoonlijke aard, noch worden zogenaamde permanente cookies of andere traceersystemen gebrukt. Zogenaamde sessie cookies (die niet permanent door de computer worden herinnerd en die verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten) worden uitsluitend gebruikt om de identifiers van de sessie (willekeurig door servers gegenereerde nummers) door te geven om in een zekere en efficiënte werking van de Site te voorzien. De sessie cookies op deze site vervangen het gebruik van andere IT technieken die potentieel aanvallen op de privacy van de navigatie van de gebruiker kunnen uitvoeren, en staan niet toe dat de persoonlijke identificatie van de gebruikers wordt verworven.